MobileCare Launch YOURmeds to Clients

MobileCare lanceert medicatie zelfregie met YOURmeds.

YOURmeds is trots op de geweldige samenwerking met onze Nederlandse partner MobileCare.  Vanaf maart dit jaar zijn wij opgenomen in hun pakket en nu een maand later al hebben we samen met Patrick Landsman ons model zo kunnen kneden en verfijnen dat onze slimme ‘advent medicijn kalender’  nu ook in volledig eigen beheer door cliënten en hun eigen netwerk gebruikt wordt. Hierbij wordt op onvergelijkbare wijze invulling gegeven aan Hybride medicatie aanrijking. Dit is een echt staaltje van behoud van zelfregie, verlaging van druk op de zorgketen én verbetering van zorg resultaat uitkomsten door een goede medicatie therapie trouwheid!

Van nu af aan wordt dit concept ook door MobileCare aangeboden op de Nettie webshop:  https://www.nettieshop.nl/webshop/medicatie-veiligheid/detail/52/yourmeds.html

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met MobileCare opnemen.

Uiteraard hopen wij dat dit u inspireert en kijk ik er naar uit met u hierover in contact te komen.

 

We’re excited to announce that MobileCare, our Dutch partner has launched the YOURmeds Smart Medication Management System for clients in the Netherlands.

In March of this year YOURmeds was integrated into MobileCare’s comprehensive package.

Over the past month, we’ve worked closely with Patrick Landsman, the Managing Director of MobileCare, to fine-tune our model and refine the functionality of our smart ‘advent medicine calendar.’ This collaborative effort has resulted in the transformation of YOURmeds into a full-fledged in-house medication management solution, which now seamlessly integrates into the daily routines of clients and their support networks.

At YOURmeds, we understand the challenges individuals face in managing their medications effectively. Non-adherence to medication regimens is a significant issue that can lead to adverse health outcomes and increased strain on healthcare systems. Our partnership with MobileCare aims to address these challenges head-on by empowering individuals to take control of their medication schedules and take the right medication at the right time.

The integration of YOURmeds into MobileCare’s offerings represents a significant step forward in improving healthcare outcomes for individuals requiring medication management support. By leveraging technology to enhance medication adherence, we not only promote greater independence for users but also alleviate pressure on the healthcare system.

One of the key advantages of YOURmeds is its user-friendly interface and intuitive design, which makes it accessible to individuals of all ages and technological literacy. Through the Nettie Webshop, individuals now have the opportunity to purchase YOURmeds directly from MobileCare, further streamlining the process of accessing this innovative solution.

We invite you to learn more about YOURmeds and how it can benefit you by reaching out to MobileCare.

For more information, please get in touch with MobileCare or visit the Nettie Webshop to explore YOURmeds today.

(Please note purchase through the Nettie Webshop is only available to those in the Netherlands)

Shopping Basket
Scroll to Top