Privacybeleid

This page was last reviewed on December 31st, 2023.

Yourmedpack Limited T/A YOURmeds. Registered with the ICO. Ref number: ZA521746

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Nitin Parekh. The role within Yourmedpack Limited is to ensure that Yourmedpack Limited is aware of its obligations in regard to data protection laws when processing the personal data. You can contact our DPO via hello@yourmeds.net. 

Yourmedpack Limited is committed to protecting and respecting your privacy. Please read the following notice carefully so that you understand your rights in relation to this information, including how your information will be collected and processed. We are a limited company registered in England and Wales with a registered office at Langstone Gate, Solent Road, Havant, Hampshire, PO9 1TR contactable at hallo@yourmeds.net. For the purpose of the General Data Protection Regulation (‘GDPR’), we are the data processor. In this notice, where we say ‘you’ or ‘your’, this means either you or any authorised person acting on your behalf. Where we say ‘we’, ‘us’ or ‘our’, this means Yourmedpack Limited.

De soorten persoonsgegevens die we gebruiken 

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen of bewaren, worden ofwel rechtstreeks door u verstrekt wanneer u naar onze service vraagt of u zich aanmeldt, of ze worden verzameld op basis van uw activiteit op onze website en het gebruik van onze diensten. We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken: naam, e-mailadres, mobiel nummer, geboortedatum, persoonlijke beschrijving, contactvoorkeur, postadressen, contactgegevens voor noodgevallen, contactgegevens van uw aangewezen ondersteuningsprovider, huisartsgegevens en aangewezen apotheekgegevens . We kunnen ook andere informatie verzamelen die nodig is om ons contract met u na te komen voor diensten die u hebt gekocht of waarvoor u zich hebt aangemeld.

Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze website en mobiele applicatie

Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze website en mobiele applicatie verzamelen we automatisch de volgende informatie:

 • Technische informatie: inclusief het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in typen en versies, besturingssysteem en platform.

 • Information about your visit including the full Uniform Resource Locators (URL) clickstream to, through, and from the website (including date and time), page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, mouse-overs, and methods used to browse away from the page), and any phone number used to call.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

In overeenstemming met ons contract met u, zullen we uw gegevens gebruiken om:

 • u diensten verlenen;

 • de inhoud die u ontvangt personaliseren om u te ondersteunen bij het gebruik van de dienst;

 • u informeren over wijzigingen in onze service;

 • u gebruikersondersteuning bieden;

 • onze algemene voorwaarden en ons beleid afdwingen;

 • communiceren met jou.

Omdat het in ons legitieme belang is om op u te reageren en om de goede werking van onze producten en organisatie te garanderen, gebruiken we uw informatie om:

 • de website en mobiele applicatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat onze inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd;

 • de website en mobiele applicatie beheren voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks-, statistische en enquêtedoeleinden;

 • de inhoud die u ontvangt personaliseren; of

 • houd de website en mobiele applicatie veilig en beveiligd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

At Yourmedpack Limited we strive to make our system as secure as possible; our aim is to protect your data and the data that we collect when you use our website, system, or other services. Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your information transmitted through the website; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access. We protect all data, in particular data relating to our users and their use of the Yourmedpack Limited system, in a number of ways and follow industry standards where possible.

Transportbeveiliging

Alle communicatie tussen onze klanten (browser en mobiele applicaties) en onze servers gebruiken TLS om ons http-webverkeer te beveiligen. Dit zorgt ervoor dat niemand kan meeluisteren met de gegevens die worden verzonden.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie en contactgegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerders en responders die zijn toegewezen aan de respondergroep van een gebruiker. Alle e-mails of sms-berichten die naar respondenten worden verzonden (als gevolg van een rood stoplichtpers) bevatten:
de initialen van de gebruiker. Persoonlijke gegevens zijn pas toegankelijk als de hulpverlener is ingelogd.

Systeembeveiliging

Onze primaire servers worden gehost in Luton in NHS-compatibele datacenters; onze back-upservers worden gehost in het noorden van Engeland. De toegang tot onze servers wordt door een firewall beperkt tot slechts 2 IP-adressen. Een daarvan is het IP-adres van onze applicatieservers en de andere is onze kantoren in Havant. Bovendien wordt alleen toegang verleend aan een beheerder om de integriteit van de database te behouden.

Dataretentie

Alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen (hetzij rechtstreeks ingediend of verzameld via uw gebruik van ons systeem) zullen regelmatig worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat we deze alleen op wettige gronden en voor een passende periode blijven opslaan en verwerken.

Gegevens die door uw gebruik van ons systeem worden verzameld, worden bewaard tot 2 jaar nadat u uw gebruik van onze diensten hebt beëindigd om de licentie indien nodig opnieuw te kunnen activeren of om te reageren op eventuele klachten/vragen die zich kunnen voordoen. . Na deze tijd kunnen gegevens die zijn verstrekt door uw gebruik van ons systeem voor onbepaalde tijd worden bewaard in een geaggregeerd en geanonimiseerd formaat om ons te helpen bij het verzamelen van gebruiksinformatie die helpt om de systeemontwikkeling te informeren.

Jou rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Sommige hiervan zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden, zoals hieronder in meer detail wordt uiteengezet. We hebben ook uiteengezet hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat we u zullen vragen uw identiteit te verifiëren voordat u reageert op verzoeken om uw rechten uit te oefenen. We moeten reageren op een verzoek van u om deze rechten uit te oefenen zonder onnodige vertraging en binnen een maand (hoewel dit in bepaalde omstandigheden met nog eens twee maanden kan worden verlengd). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: hallo@yourmeds.net

Toegang

U hebt het recht om te weten of we persoonlijke gegevens over u verwerken en, als we dat doen, om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die we over u hebben en bepaalde informatie over hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen via: hallo@yourmeds.net Als u meer dan één kopie nodig heeft van de gegevens die we over u bewaren, kunnen we administratiekosten van £ 10 in rekening brengen. Het is mogelijk dat we u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekken als het verstrekken hiervan inbreuk zou maken op de rechten van een ander (bijv. wanneer het verstrekken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben informatie over een andere persoon zou onthullen) of wanneer een andere vrijstelling van toepassing is.

Draagbaarheid

U hebt het recht om een deel van de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en het recht om te verzoeken dat we dergelijke persoonlijke gegevens overdragen aan een andere partij. De relevante subset van persoonlijke gegevens zijn gegevens die u ons met uw toestemming verstrekt of voor de uitvoering van ons contract met u.

Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, zorg er dan voor dat u die partij specificeert en houd er rekening mee dat we dit alleen kunnen doen als dit technisch haalbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens of de verwerking ervan zodra ze door de derde partij zijn ontvangen. We kunnen u ook bepaalde gegevens niet verstrekken als het verstrekken hiervan inbreuk zou maken op de rechten van een ander (bijv. wanneer het verstrekken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben informatie over een andere persoon of onze handelsgeheimen of intellectueel eigendom zou onthullen).

Correctie

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die over u worden bewaard en die onjuist zijn, te corrigeren. Als u om correctie verzoekt, leg dan in detail uit waarom u van mening bent dat de persoonsgegevens die we over u hebben, onjuist of onvolledig zijn, zodat we kunnen beoordelen of een correctie nodig is. Houd er rekening mee dat hoewel we beoordelen of de persoonlijke gegevens die we over u hebben, onjuist of onvolledig zijn, u uw recht kunt uitoefenen om onze verwerking van de toepasselijke gegevens te beperken, zoals hieronder beschreven.

wissen

U kunt in de volgende omstandigheden verzoeken dat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen:

 • U bent van mening dat het niet langer nodig is dat wij de persoonsgegevens die wij over u bewaren, bewaren.

 • We verwerken de persoonlijke gegevens die we over u hebben op basis van uw toestemming, en u wilt uw toestemming intrekken en er is geen andere grond waarop we de persoonlijke gegevens kunnen verwerken.

 • We verwerken de persoonlijke gegevens die we over u, uw contactpersonen voor noodgevallen en uw familie en vrienden hebben op basis van ons legitieme belang en u maakt bezwaar tegen dergelijke verwerking.

 • U wilt niet langer dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben gebruiken om u marketinginformatie zoals nieuws of uitnodigingen voor evenementen te sturen.

 • U bent van mening dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onrechtmatig door ons worden verwerkt.

Houd er ook rekening mee dat u uw recht kunt uitoefenen om onze verwerking van de gegevens te beperken terwijl we uw verzoek in overweging nemen zoals hieronder beschreven.

Geef zoveel mogelijk details over uw redenen voor het verzoek om ons te helpen bepalen of u een geldige basis voor verwijdering heeft. Houd er echter rekening mee dat we de persoonlijke gegevens kunnen bewaren als er wettelijke gronden voor zijn om dit te doen (bijvoorbeeld voor de verdediging van juridische claims of vrijheid van meningsuiting), maar we zullen u laten weten als dat het geval is .

U kunt ook contact met ons opnemen via: hallo@yourmeds.net om ons specifieke instructies te geven met betrekking tot de bewaring, verwijdering en/of mededeling van uw persoonlijke gegevens in geval van uw overlijden.

Beperking van verwerking tot alleen opslag

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden van ons te eisen dat we stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, behalve voor opslagdoeleinden. Houd er echter rekening mee dat als we stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens, we deze opnieuw kunnen gebruiken als er geldige redenen zijn op grond van de gegevensbeschermingswetgeving om dit te doen (bijvoorbeeld voor de verdediging van juridische claims of voor de bescherming van een ander).

U kunt ons verzoeken de verwerking stop te zetten en de persoonsgegevens die wij over u hebben alleen op te slaan waar:

 • U bent van mening dat de persoonlijke gegevens niet nauwkeurig zijn gedurende de periode die nodig is om te verifiëren of de gegevens juist zijn.

 • We willen de persoonlijke gegevens wissen omdat de verwerking die we doen onwettig is, maar u wilt dat we de persoonlijke gegevens bewaren om ze op te slaan, maar niet om ze te verwerken.

 • We willen de persoonlijke gegevens wissen omdat deze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, maar u wilt dat ze worden opgeslagen voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • U heeft bezwaar gemaakt tegen het door ons verwerken van persoonsgegevens die wij over u bewaren op basis van ons legitieme belang, en u wilt dat wij stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens terwijl wij bepalen of er een hoger belang is in het bewaren van dergelijke persoonsgegevens door ons.

Bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van gegevens over u om u marketing te sturen, inclusief waar we profielen voor dergelijke doeleinden opbouwen, en we zullen stoppen met het verwerken van de gegevens voor dat doel.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van gegevens over u en we zullen uw verzoek in de hieronder beschreven omstandigheden in overweging nemen als u contact met ons opneemt via hallo@yourmeds.net.

U kunt bezwaar maken wanneer:

 • We verwerken de gegevens die we over u hebben (inclusief wanneer de verwerking profilering is) op basis van ons legitieme belang en u maakt bezwaar tegen dergelijke verwerking. Geef ons alstublieft details over uw redenering, zodat we kunnen beoordelen of er een dwingend hoger belang is om door te gaan met het verwerken van dergelijke gegevens of dat we deze moeten verwerken in verband met juridische claims.

 • Wij verwerken de gegevens op basis van historisch/wetenschappelijk onderzoek of statistieken en u heeft een bijzondere reden om bezwaar te maken. Uw recht is niet van toepassing wanneer we zijn belast met, en het voor ons noodzakelijk is om een dergelijke verwerking uit te voeren in het algemeen belang.

Ontvangers van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden indien wettelijk vereist, wanneer dit nodig is om onze diensten aan u te leveren of de werkrelatie met u te beheren, of wanneer we een ander legitiem belang hebben om dit te doen.

Wij eisen van derden dat zij de veiligheid van uw gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We delen uw persoonsgegevens alleen met:

 • externe serviceproviders en partners met wie we samenwerken om onze service aan u te leveren (bijvoorbeeld gespecialiseerde setup-ondersteuningspartners, stoplichtservice);

 • financiers en apotheken waarmee we samenwerken om onze service en de levering ervan aan u te verbeteren;

 • regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen waar we denken dat het nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen. Waar mogelijk en gepast zullen we u op de hoogte stellen van dit soort openbaarmaking;

 • webhosting en cloudgebaseerde opslagsystemen die worden gebruikt om u onze service te verlenen en onze zakelijke activiteiten te beheren.

Al onze externe serviceproviders zijn verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Ook eisen wij van derden dat zij de veiligheid van uw gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe serviceproviders niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Wij staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Gegevens exporteren 

We zullen geen persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER of naar een derde land als er geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45 van de AVG.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan in eerste instantie contact met ons op via: hallo@yourmeds.net en we zullen
proberen uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om een claim in te dienen bij de Information Commissioner's Office of de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het EU-land waar u woont of werkt en waarvan u denkt dat we de wetten inzake gegevensbescherming hebben geschonden.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe we uw informatie gebruiken, kunt u ons een e-mail sturen op: hallo@yourmeds.net You can also write to YOURmedpack Limited, Langstone Gate, Solent Road, Havant, Hampshire, PO9 1TR

Cookiebeleid

Yourmedpack Limited uses cookies on www.yourmeds.net (de dienst'). Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met het gebruik van cookies. Ons Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derde partijen waarmee we samenwerken cookies op de Service kunnen gebruiken, uw keuzes met betrekking tot cookies en meer informatie over cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes tekst die naar uw webbrowser worden gestuurd door een website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt de Service of een derde partij in staat u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken en de Service nuttiger voor u te maken. Cookies kunnen 'permanente' of 'sessiecookies' zijn.

How Yourmedpack Limited uses cookies

Wanneer u de Service gebruikt en opent, kunnen we een aantal cookiebestanden in uw webbrowser plaatsen. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: om bepaalde functies van de Dienst mogelijk te maken; om analyses te verstrekken; om uw voorkeuren op te slaan. We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op de Service. We kunnen bijvoorbeeld essentiële cookies gebruiken om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de helppagina's van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert ze te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die we aanbieden, dat u mogelijk uw voorkeuren niet kunt opslaan en dat sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.

Waar vind je meer informatie over cookies

U kunt meer te weten komen over cookies en de volgende websites van derden:

Vrijwillige toestemming om deel te nemen beleid

Yourmedpack Limited has a comprehensive consent process for individuals, guardians and organisations who appear in internal or external reports or in any promotional material within the public domain to safeguard the individuals participating and to make sure that the context in which the data collected will be used is understood and that consent is given freely and with full understanding.

Hierna volgt een korte toelichting op het beleid.

The full policy is available on request and Yourmedpack Limited must make it available to any individual whose consent we are seeking to use their information.

It is Yourmedpack Limited’s policy that, where we are collecting information from individuals and plan to use that information in the public domain, consent must be sought and obtained from the individual by the person who is collecting the data.

Deze informatie kan schriftelijke en/of mondelinge verklaringen, fotografie of videofilm omvatten. De materialen waarin we deze informatie kunnen opnemen, kunnen voor promotionele activiteiten of algemeen zakelijk gebruik zijn.

The consent we seek to obtain includes that of the individual providing the information, their guardian if appropriate, and/or any organisation partnering with Yourmedpack Limited and who is involved in the collection of this information.

Why does Yourmedpack Limited need this information?

Yourmedpack Limited works with partner organisations to provide a medication management system to individuals who require a little extra help to take their medication on time. In order to do this, Yourmedpack Limited often needs to provide data to our partner organisations to promote the positive outcomes of the programmes that we are involved in.

We always need volunteers to appear in publicity material to help raise awareness of the work we do and the projects we are involved in. These individual’s data will help us to promote and publicise Yourmedpack Limited so that we can continue to provide support services to those who need them.

Voor alle informatie op onze website met personen, voogden en organisaties is toestemming gevraagd en ontvangen. Het gebruik van deze gegevens is uitgelegd en alle personen hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken volgens ons beleid inzake vrijwillige toestemming om deel te nemen.

Winkelwagen
Scroll naar boven