Vereenvoudiging van het beheer van medicijnen.

YOURmeds verbetert de zorguitkomsten, verhoogt de capaciteit in het systeem en verhoogt de onafhankelijkheid van een gebruiker

UW medicijnen voor sociale zorg
0 X
Return on investment
0 %
gemiddelde therapietrouw die YOURmeds consequent bereikt.
0 miljard
verloren elk jaar in heel Europa als gevolg van niet-naleving van medicijnen.
Geneesmiddelen beheren

We gebruiken het gratis sociale kapitaal rond een gebruiker om persoonsgerichte zorg te bieden.

De laatste gegevens van de Nederlandse overheid laten de huidige omvang van het probleem zien voor mensen om hun medicatie correct in te nemen. In 2021 is 14,9% van de bevolking (totale bevolking is 17,2 miljoen) ouder dan 65 jaar en dit percentage zal tegen 2030 verder toenemen. Volgens de gezondheidsstatistieken van de WHO (de wereldgezondheidsorganisatie) en de EU neemt 50% van de mensen hun medicatie niet correct in, wat betekent dat in de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar 1,28 miljoen mensen medicatiegerelateerde problemen kunnen hebben.  

Volgens de laatste gegevens van Zorginstituut Nederland op GIPdatabank.nl neemt 49,2% van de 75-plussers en 26,7% van de mensen van 65 tot 74 jaar 5 of meer geneesmiddelen per dag. Het aantal mensen dat potentieel hulp nodig heeft is dan ook groot en het is duidelijk dat er een technologische oplossing nodig is. YOURmeds biedt die oplossing.

Geprobeerd en vertrouwd

In het VK en daarbuiten.

Medicatie Therapietrouw & Medicatieveiligheid

Het vergroten van de capaciteit in de zorg

Medicatiemanagement zit stevig tussen gezondheid en sociaal zorg > Medicatiemanagement raakt zowel de Care als de Cure sector.
De kosten van slechte therapietrouw worden niet alleen gevoeld in de eerste- en tweedelijnszorg, maar ook in de thuiszorg. Thuiszorgmedewerkers besteden nu nog veel tijd aan al dan niet gecombineerde medicatie aanreiking bezoeken. Met YOURmeds kunnen gebruikers de controle over hun medicatie terugkrijgen met ondersteuning van hun netwerk van familie, vrienden of telezorg. Zo komt er tijd vrij bij de thuiszorgmedewerkers en creëren we meer capaciteit voor de zorg.

South Tyneside Council schat dat een medicijnbezoek van 15 minuten gemiddeld £ 8.400 per jaar kost. Met de personeelscrisis binnen volwassen sociale zorg gebruiken Engelse Councils YOURmeds om de capaciteit in het systeem te vergroten. Wigan Council bespaarde 4 uur zorg, wat een 4 keer rendement op de investering oplevert. Dit is volledig in lijn met het onderzoek van Vilans waaruit blijkt dat de inzet van technologie bij medicatie aanreiking een tijdsbesparing van wel 17 tot 21 uur en circa € 800 per cliënt per maand oplevert. Naast bespaarde tijd en geld wordt zelfredzaamheid voor de cliënt, sterk verbeterde medicatieveiligheid en betere zorguitkomsten (gezondheid) genoteerd. Volledige vergoeding binnen de prestatie ‘thuiszorgtechnologie’ voorheen ‘farmaceutische telezorg’ (zorgverzekeraar of Wlz modulair pakket thuis), indien de cliënt in aanmerking voor de indicatie ‘medicatie aanreiking. Bekijk hieronder onze casestudies

Manchester Lokale Zorgorganisatie
KLANT UITSTRALING

50% van verzorgers meldden dat YOURmeds de stress had weggenomen om ervoor te zorgen dat de gebruiker zijn medicijnen had ingenomen.

Winkelwagen
Scroll naar top