Voorwaarden

Issue Date 21/05/24  

Voor de algemene voorwaarden van YOURmeds Freedom (zelf invullen), klik hier.

Bedankt voor het gebruik van YOURmeds. 

We hopen dat UWmedicen nuttig zijn bij het op tijd innemen van uw medicatie. 

Het is belangrijk dat u de volgende voorwaarden begrijpt en ermee akkoord gaat, dus neem contact met ons op als u iets niet begrijpt. 

Om YOURmeds te kopen moet je 18 jaar of ouder zijn en in staat zijn om een contract af te sluiten. 

Voorziene uitrusting 

UWmeds zorgt voor hardware en slimme verpakkingen voor de duur van het contract waarin uw medicatie rechtstreeks vanuit de apotheek wordt geleverd. Ook geven we je supporters toegang tot de supportersapp. U krijgt ook toegang tot de Webapp waar u gegevensrapporten kunt downloaden. Van supporters wordt verwacht dat ze hun eigen compatibele smartphone of tablet meebrengen, wat hun eigen verantwoordelijkheid is, en er wordt verwacht dat ze alle gerelateerde kosten dekken (bv. internetverbinding, datagebruik). 

Een internetverbinding op uw mobiele apparaat (via wifi of mobiele data) is vereist om volledig gebruik te kunnen maken van de supporter-app. 

Garantie 

Mocht zich een storing van het product voordoen, neem dan in eerste instantie contact op met YOURmeds voor advies. In het geval dat het probleem niet kan worden opgelost, verbindt YOURmeds zich ertoe het product (naar keuze) te repareren of te vervangen, op voorwaarde dat de storing binnen twaalf (12) maanden vanaf de dag van aankoop wordt gemeld 

De garantie is geldig vanaf de dag dat een product door de gebruiker is gekocht. De afzonderlijke onderdelen in het product kunnen verschillende voorschriften hebben met betrekking tot de garantieperiode en wat onder de garantie valt. 

Schade die niet onder de garantie valt 

  1. a) Normale slijtage (batterijen en schermen)
  2. b) Schade door vallen en/of door oneigenlijk gebruik van de tags g. vallen, waterschade, vreemde voorwerpen

De oorspronkelijke garantie is niet van toepassing als het apparaat is: 

  • Geopend, gewijzigd of gerepareerd door een niet-geautoriseerd servicecentrum 
  • Gerepareerd met onderdelen die niet origineel zijn van YOURmeds 
  • Blootgesteld aan vocht, extreme omgevings- en thermische omstandigheden, erosie, oxidatie of chemicaliën 
  • Verwijderd of onleesbaar serienummer 
  • Geladen met, beschadigd door of gemanipuleerd met andere software dan die welke door YOURmeds is goedgekeurd. 
  • Zoals bij alle elektronische apparaten, niet in direct zonlicht laten staan. Extreme hitte of kou kan storingen veroorzaken. 

Uw YOURmeds-contract opzeggen 

Als uw YOURmeds-licentie aan u is verstrekt door een ondersteunende organisatie (zoals een ondersteuningsdienst voor geestelijke gezondheidszorg of sociale zorg), neem dan contact op met uw ondersteunende organisatie voor uw specifieke Algemene voorwaarden. 

Annuleren binnen 14 dagen 

Als u YOURmeds rechtstreeks heeft gekocht en van gedachten verandert, kunt u uw bestelling binnen 14 dagen na het plaatsen ervan annuleren en een volledige terugbetaling ontvangen, op voorwaarde dat alle apparatuur wordt teruggestuurd naar de apotheek of rechtstreeks naar het hoofdkantoor van YOURmeds. 

Annuleren binnen 90 dagen 

Als u binnen 90 dagen na de startdatum van het contract wilt annuleren, moet u £98 extra betalen en alle apparatuur in volledig werkende staat teruggeven aan de apotheker. 

Annuleren na 90 dagen 

Uw maandabonnement wordt 30 dagen nadat u de apparatuur heeft teruggestuurd naar de apotheek opgezegd. 

Om uw YOURmeds-contract te annuleren, moet u dit schriftelijk doen en het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of uw geboortedatum vermelden om uw identiteit te bevestigen. Het verzoek moet naar ons worden gemaild op:steun@yourmeds.net. We zullen binnen 7 werkdagen na ontvangst van je annuleringsverzoek reageren. We e-mailen en posten 2 kopieën van het annuleringsformulier dat samen met de tags en eventuele andere apparatuur terug moet worden bezorgd bij de apotheek. Zorg ervoor dat de apotheek de ontvangstbevestiging op beide formulieren bewaart en ondertekent. 

Algemene voorwaarden overeenkomst

Door het kopen en gebruiken van het YOURmeds systeem ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Beeindiging van het contract 

YOURmeds behoudt zich het recht voor om het gebruik van ons systeem om welke reden dan ook en op elk moment te beëindigen; bijvoorbeeld als reactie op ongepast gebruik van de dienst. 

Vertrouwelijkheid en gegevens 

Uw privacy is van het grootste belang voor ons en we nemen gegevensbescherming zeer serieus. Daartoe zijn uw gegevens uw eigendom en kunt u beslissen met wie u de toegang deelt. 

Door u te registreren voor de YOURmeds-service stemt u in met het gebruik ervan bij het verstrekken van uw YOURmeds-systeem, inclusief het delen van uw informatie met uw aangewezen apotheek en eventuele supporters die u mogelijk 
hebben genomineerd. Raadpleeg a.u.b.:privacybeleidvoor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Alle informatie die op deze website wordt ingevoerd, blijft vertrouwelijk en wordt door YOURmeds en onze zakelijke partners uitsluitend gebruikt voor ondersteuning en administratieve doeleinden binnen de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. We zullen geen toegang verlenen aan of verstrekken aan derden, behalve in het zeldzame geval dat van onmiddellijke zorg voor welzijn. De gebruiker behoudt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn. 

Uw benoemde apotheek en door u opgegeven ondersteuners krijgen toegang tot uw website, zodat zij kunnen terugkijken op hoe u uw medicatie heeft ingenomen. Het personeel van YOURmeds kan ook af en toe contact met u opnemen om een beoordeling uit te voeren. Beoordelingen helpen ervoor te zorgen dat u uw ondersteunende technologie optimaal gebruikt om onafhankelijk te blijven. Het personeel heeft ook toegang tot uw gebruiksgegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en kan deze gegevens op verzoek geanonimiseerd delen met elke financier. 

We zullen u vragen om ons te helpen bij de evaluatie van uw ervaring met het gebruik van YOURmeds. Dit is op vrijwillige basis, dus u kunt ervoor kiezen om niet mee te doen als u dat wilt. Dit zal waarschijnlijk de vorm aannemen van vragenlijsten. Bij het verzamelen en rapporteren van feedback blijven alle geuite gegevens en meningen anoniem, tenzij u specifiek anders bent overeengekomen. Uw e-mailadres, naam en algemene bestelinformatie kunnen worden doorgegeven aan de online beoordelingswebsite Trustpilot.com (https://uk.trustpilot.com/) voor hen om uw onafhankelijke beoordeling van YOURmeds te vragen. 

Aansprakelijkheid 

YOURmeds is ontworpen om u te helpen uw medicatie te beheren en u de controle over uw medicatie te geven. Wij geven geen advies en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als het product verkeerd wordt gebruikt. 

Klachten 

Als u een klacht wilt indienen over YOURmeds of een van onze aanverwante diensten, neem dan onmiddellijk contact met ons op als u hiervan op de hoogte bent via 02392 470001, of stuur een e-mail naaroffice@yourmeds.netom een teamlid te spreken. Wij verbinden ons ertoe uw klacht serieus te nemen en de meest passende reactie te geven. 

Andere Overwegingen 

We hopen dat u door het gebruik van YOURmeds uw medicatietrouw zult verbeteren, waardoor u hopelijk meer onafhankelijkheid krijgt. 

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Bovenaan deze pagina staat een bericht dat aangeeft wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. 

We hopen dat u YOURmeds met plezier gebruikt en het nuttig vindt om onafhankelijk te blijven. 

 

Winkelwagen
Scroll naar boven